Etikettskrivaren.se – en del av Cards And More

 

Cards and more startades i mars 2006. Ny teknik och nya beteenden hade skapat en efterfrågan på kvalificerade utskrifter, både vad gällde innehåll och utformning. Tony Garvill hade arbetat i många år i branschen och såg nu möjligheten att använda sina kunskaper och erfarenheter till att erbjuda marknaden riktigt bra utskriftslösningar för plastkort och etiketter. 

Affärsidén var framgångsrik och verksamheten expanderade. Tony och hans medarbetare lade ned mycket arbete på att följa den tekniska utvecklingen och bredda nätverket i branschen för att kunna erbjuda en så stor expertkunskap som möjligt. 

CARDS AND MORE IDAG 

Idag är Cards and more en stabil partner som kan erbjuda ett brett utbud med allt från utskriftstjänster av kort och etiketter till försäljning och service av mjukvara, skrivare och tillbehör för intern produktion. Huvudmarknaden är Sverige men många kunder har internationell verksamhet och då levererar vi även utanför landets gränser. 

TRYGGT, LÅNGSIKTIGT OCH HÅLLBART 

Vi tar ett stort ansvar för våra leveranser och säljer aldrig något utan att kontrollera att det blev rätt lösning för kunden. Sedan följer vi med på resan och ser till att allt fungerar, ger service, utbildar och erbjuder kompletterande lösningar vid behov. Vi arbetar med sekretess och respekt för våra kunder och deras affärer. 

Vi arbetar för att minska påverkan på vår gemensamma miljö genom aktiva val av transporter och effektiva leverantörsinköp. 

Service  

Vi erbjuder service på etikettskrivare och plastkortskrivare med en serviceorganisation med tekniker som geografiskt täcker stora delar av Sverige. Certifierade tekniker med lång erfarenhet av skrivarservice på platsen. 

Zebra OneCare är en produkt från Zebra som tecknas via oss inom 30 dagar från inköpsdatum till ett förmånligt pris. Det går även att köpa Zebra OneCare efter 30 dagar men då till en högre kostnad.  

OneCare kan tecknas på tre eller fem år och täcker Wear and Tear av produkten, frakt till och från Zebra. Som kund får man en fast förutsägbar kostnad för underhåll och drift av sin skrivare. I produkten ingår även support dagtid måndag – fredag.  

Support 

OneCare kan tecknas på tre eller fem år och ger dig support via e-post eller telefon dagtid måndag – fredag från Zebra.  

Våra egna tekniker kan hjälpa dig till en löpande kostnad. 

Kontaktuppgifter

Cards and more Sverige AB
Nastagatan 12b
702 27 ÖREBRO

019-107107
info@cardsandmore.se

Org.nr: 556699-4975